Hủ tiếu khô hải sản Thuận Phúc - Đặc sản Vũng Tàu

04-12-2018 / Hòa Trần Nguyên

Tuần rồi team mình được phân bố đi công tác ở Vũng Tàu, vậy là cả đám được dịp vác balo lên mà đi, tiện thể tận hưởng cuối tuần ở đây luôn cho thoải mái. Vừa đáp đất là cả bọn đứa nào đứa nấy mặt còn say ke, bụng thì đói meo. Vậy là cả bọn lại kéo nhau phi thẳng đến Hủ tiếu Thuận Phúc nổi tiếng ở Vũng Tàu để lấp đầy cái bụng! HỦ TIẾU KHÔ...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""